favicon

เค้าไพ่บาคาร่า มีอะไรบ้าง


เค้าไพ่บาคาร่า

เค้าไพ่บาคาร่า คือ รูปแบบการอ่านไพ่อย่างหนึ่ง โดยเค้าไพ่บาคาร่าจะเป็นการอ่านรูปแบบของการออกไพ่ในเกมบาคาร่าออนไลน์ เพื่อให้เราสามารถคาดเดาได้ว่าตาต่อไปจะออกอะไร และเพื่อให้ง่ายต่อการตัดสินใจในการลงเดิมพัน เพราะเวลาเล่นบาคาร่าออนไลน์นั้นจะมีเวลาจำกัดต่อ 1 รอบการเดิมพัน และหากไม่มีเค้าไพ่บาคาร่านี้คอยช่วย การคำนวณหรือนับไพ่ก็จะยุ่งยาก ถึงแม้จะเป็นคนที่มีความชำนาญในเรื่องนี้ก็ตาม

เค้าไพ่บาคาร่า มีอะไรบ้าง

  โดยเค้าไพ่บาคาร่าที่คนไทยนิยมเล่นจะมี 7 รูปแบบด้วยกัน ซึ่งแต่ละรูปแบบก็มีวิธีการดูเค้าไพ่ที่แตกต่างกัน และชื่อเรียกแตกต่างกันออกไปแล้วแต่ผู้เรียกและแต่ละพื้นที่ โดยรูปแบบเค้าไพ่ทั้ง 8 รูปแบบมีอะไรบ้าง

1. เค้าไพ่มังกร

หมายถึง การที่ไพ่ออกชนะฝั่งใดฝั่งหนึ่งติดต่อกันหลายๆ ตายาวจนเป็นเหมือนมังกร ซึ่งถ้าออกฝั่งแดงก็จะเรียกว่า “มังกรแดง” ถ้าออกฝั่งน้ำเงินก็จะเรียก “มังกรน้ำเงิน”

2. เค้าไพ่ปิงปอง

หมายถึง การที่ไพ่ออกชนะสลับกันกับแพ้ไปมาติดต่อกันหลายๆ ครั้ง เช่น น้ำเงิน/แดง/น้ำเงิน/แดง/น้ำเงิน เป็นต้น

3. เค้าไพ่สองตัวตัด

หมายถึง การที่ไพ่ออกฝั่งแดงชนะติดต่อกันสองครั้งไม่เกินสองครั้ง จากนั้นพอครบสองครั้งแล้วตัดไปออกน้ำเงิน ถ้าออกสองตัวตัดฝั่งน้ำเงินก็จะเรียก “น้ำเงินสองตัวตัด” ถ้าออกสองตัวตัดฝั่งแดงก็จะเรียกว่า “แดงสองตัวตัด”

4. เค้าไพ่แดงไม่ติด หรือ น้ำเงินไม่ติด

หมายถึง การที่ไพ่ที่ออกฝั่งใดฝั่งหนึ่งแค่ลูกเดียว และลูกต่อไปจะเป็นอีกฝั่งติดๆ กัน สลับกันไปเรื่อยๆ  ถ้าออกแดงหนึ่งลูกจากนั้นออกน้ำเงินมากกว่าหนึ่งลูกก็จะเรียกว่า “เค้าไพ่แดงไม่ติด” ถ้าออกน้ำเงินหนึ่งลูกจากนั้นออกแดงมากกว่าหนึ่งลูกก็จะเรียกว่า “เค้าไพ่น้ำเงินไม่ติด”

5. เค้าไพ่สี่ตัวตัด

หมายถึง การที่ไพ่ออกฝั่งใดฝั่งหนึ่งติดต่อกันสี่ครั้งหรือไม่เกินสี่ครั้ง จากนั้นพอครบแล้วตัดไปออกอีกฝั่งหนึ่ง ถ้าออกสี่ตัวตัดฝั่งน้ำเงินก็จะเรียก “น้ำเงินสี่ตัวตัด” ถ้าออกสี่ตัวตัดฝั่งแดงก็จะเรียกว่า “แดงสี่ตัวตัด”

6. เค้าไพ่สามตัวตัด

หมายถึง การที่ไพ่ออกฝั่งใดฝั่งหนึ่งติดต่อกันสามครั้งหรือไม่เกินสามครั้ง จากนั้นพอครบแล้วตัดไปออกอีกฝั่งหนึ่ง ถ้าออกสามตัวตัดฝั่งน้ำเงินก็จะเรียก “น้ำเงินสามตัวตัด” ถ้าออกสามตัวตัดฝั่งแดงก็จะเรียกว่า “แดงสามตัวตัด”

7. เค้าไพ่ทริปเปิ้ล

หมายถึง การที่ไพ่ออกชนะติดต่อกันสามครั้งสลับกันไปมาหลายๆ ครั้ง หรือที่ภาษาอังกฤษใช้คำว่า “Triple” นั้นเอง